Czytniki E-book - wybierz na Ceneo.pl

Ustawa o sztucznej inteligencji w Parlamencie Europejskim!

2023-06-16

flagi unii europejskiej

Zdjęcie ilustracyjne/Pixaby
14 czerwca Parlament Europejski zatwierdził projekt ustawy o sztucznej inteligencji, który jest pierwszą tego typu regulacją na świecie. Projekt ma wejść w życie po 2025 roku, jeśli zostanie zaakceptowany przez wszystkie kraje UE.
Celem ustawy jest zapewnienie zaufania do sztucznej inteligencji i jej zgodności z prawami i wartościami UE. Ustawa zakłada podział AI na cztery kategorie ryzyka: minimalne, ograniczone, wysokie i nieakceptowalne. Każda kategoria ma swoje własne zasady i obowiązki dla twórców i użytkowników AI.

AI nieakceptowalna to taka, która łamie podstawowe prawa i godność ludzką, np. ocena społeczna, manipulacja ludźmi czy biometryczna inwigilacja masowa. Taka AI będzie zabroniona w UE.

AI wysokiego ryzyka to taka, która może mieć duży wpływ na życie lub zdrowie ludzi lub na środowisko, np. AI używana w transporcie, medycynie, rekrutacji czy edukacji. Taka AI będzie musiała spełniać wiele warunków, takich jak: jakość danych, przejrzystość, nadzór ludzki, dokładność czy bezpieczeństwo.

AI ograniczonego ryzyka to taka, która może wpływać na prawa lub interesy użytkowników lub innych osób, np. AI używana w reklamach, mediach społecznościowych czy grach. Taka AI będzie musiała być oznaczona i informować użytkowników o swoim celu i charakterze.

AI minimalnego ryzyka to taka, która nie ma istotnego wpływu na prawa lub interesy ludzi lub środowiska, np. AI używana w zabawkach, filtrach fotograficznych czy asystentach głosowych. Taka AI będzie mogła być swobodnie rozwijana i stosowana w UE.

Projekt ustawy przewiduje również utworzenie Europejskiego Komitetu ds. Sztucznej Inteligencji, który będzie doradzał i wspierał UE w sprawach związanych z AI. Ponadto projekt wprowadza system kontroli i karania za naruszenie prawa o sztucznej inteligencji na poziomie krajowym i unijnym.

Ustawa o AI to odważny i nowoczesny projekt prawa o sztucznej inteligencji. Jego celem jest stworzenie warunków do rozwoju etycznej i zaufanej AI w UE oraz zapewnienie konkurencyjności europejskiego sektora AI na świecie. Powrót na stronę główną

Podobał Ci się artykuł? Wesprzyj twórcę!