Polityka prywatności i cookies - ai-today.pl


Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy informacje osobiste użytkowników na naszej stronie internetowej "ai-today.pl". Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, w szczególności zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji osobistych

Podczas korzystania z naszej Strony, możemy gromadzić pewne informacje osobiste od użytkowników, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp., tylko wtedy, gdy użytkownicy dobrowolnie przekazują nam te informacje w ramach korzystania z naszych usług, takich jak wypełnienie formularza kontaktowego lub subskrypcji newslettera. Możemy używać tych informacji osobistych wyłącznie w celu nawiązania kontaktu z użytkownikami w odpowiedzi na ich zapytania, świadczenia usług, wysyłania powiadomień e-mail lub innych celów związanych z działalnością Strony, takich jak wysyłanie newslettera, o ile użytkownicy wyrazili na to zgodę.

Ochrona informacji

Przyjmujemy odpowiednie środki ostrożności, takie jak zabezpieczanie naszych serwerów, stosowanie protokołów szyfrowania i innych środków technicznych, aby chronić informacje osobiste użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem.

Ujawnianie informacji

Nie ujawniamy informacji osobistych użytkowników strony ai-today.pl żadnym innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane przez prawo lub jest niezbędne do świadczenia usług na Stronie (np. dostawcom usług związanych z obsługą techniczną Strony). W takich przypadkach, podejmujemy odpowiednie kroki, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkowników.

Cookies

Strona ai-today.pl może korzystać z plików cookies, które są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na urządzeniu użytkownika. Pliki cookies są wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z Strony, dostosowywania treści i reklam oraz analizowania ruchu na Stronie w celach statystycznych. Użytkownicy mogą wyłączyć pliki cookies w ustawieniach swojej przeglądarki, jednakże może to wpłynąć na funkcjonalność i wygodę korzystania z Strony.

Prawa użytkowników

Użytkownicy Strony ai-today.pl mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Mogą również wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, o ile taką zgodę udzielili. Użytkownicy mają również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Kontakt

W przypadku pytań, wątpliwości lub zgłoszenia żądania dotyczącego danych osobowych, użytkownicy mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na Stronie lub poprzez kontakt podany poniżej: srv55098@h26.seohost.pl Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana dnia 11.04.2023.

Podsumowanie

Polityka prywatności ai-today.pl określa, w jaki sposób gromadzimy, używamy, ujawniamy i chronimy informacje osobiste użytkowników. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celach związanych z nawiązaniem kontaktu z użytkownikami, świadczeniem usług, wysyłaniem newslettera lub innymi celami, na które użytkownicy wyrazili zgodę. Chronimy prywatność użytkowników, stosując odpowiednie środki techniczne i nie ujawniając informacji osobistych innym podmiotom, chyba że jest to wymagane przez prawo lub niezbędne do świadczenia usług na Stronie. Użytkownicy mają prawo do dostępu, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.