Sztuczna inteligencja potrafi podsłuchać Twoje hasła! Jak obronić się przed bocznym atakiem akustycznym?

2023-08-09

symbol bezpieczenstwa

Obraz/Pixabay


Czy wiesz, że sztuczna inteligencja (AI) może podsłuchiwać Twoje hasła, gdy je wpisujesz na klawiaturze? Nie chodzi tu o tradycyjne metody złamania haseł, takie jak phishing, brute force czy keylogging, ale o nowoczesną technikę wykorzystującą głębokie uczenie i analizę dźwięku. Jak to się dzieje, że AI może nas podsłuchiwać i jak się przed tym zabezpieczyć?

Co to jest atak akustyczny na klawiaturę?

Atak akustyczny na klawiaturę jest formą ataku bocznego, w którym atakujący wykorzystuje dźwięk emitowany przez klawiaturę do odtworzenia tego, co ofiara wpisała na niej. Każdy klawisz ma swój unikalny dźwięk, który zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj klawiatury, siła nacisku, położenie palców czy otoczenie akustyczne. Atakujący może nagrać ten dźwięk za pomocą ukrytego mikrofonu lub oprogramowania do komunikacji głosowej i następnie użyć sztucznej inteligencji do rozpoznania, jakie klawisze zostały naciśnięte.

Jak działa sztuczna inteligencja w ataku akustycznym na klawiaturę?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana w ataku akustycznym na klawiaturę opiera się na głębokim uczeniu, czyli gałęzi uczenia maszynowego, która polega na tworzeniu i trenowaniu sieci neuronowych. Sieci neuronowe są modelami matematycznymi inspirowanymi działaniem ludzkiego mózgu, które potrafią uczyć się z danych i wykonywać różne zadania. W przypadku ataku akustycznego na klawiaturę, sieć neuronowa jest trenowana na nagraniach dźwięku klawiatury i etykietach odpowiadających naciśniętym klawiszom. Po nauczeniu się wzorców dźwiękowych, sieć neuronowa jest w stanie klasyfikować nowe nagrania i przypisywać im odpowiednie klawisze.

Jak skuteczna jest sztuczna inteligencja w ataku akustycznym na klawiaturę?

Sztuczna inteligencja wykorzystywana w ataku akustycznym na klawiaturę jest bardzo skuteczna i trudna do wykrycia. Naukowcy z Uniwersytetu Cornella opracowali model głębokiego uczenia, który potrafi rozpoznać, jakie klawisze są naciskane na podstawie nagrania dźwięku klawiatury. Model ten osiągnął 95% skuteczności, gdy nagranie było wykonane przez telefon komórkowy umieszczony w pobliżu klawiatury, i 93% skuteczności, gdy nagranie było przeprowadzone przez połączenie Zoom 1. Takie wyniki pokazują, że atak akustyczny na klawiaturę jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa haseł.

Jak zabezpieczyć się przed atakiem akustycznym na klawiaturę?

Atak akustyczny na klawiaturę jest nowym typem ataku bocznego, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do podsłuchiwania haseł za pomocą dźwięku klawiatury. Aby się przed nim zabezpieczyć, należy stosować kilka prostych zasad:

  • Tworzyć silne hasła, które zawierają co najmniej 16 znaków, w tym duże i małe litery, cyfry i symbole.
  • Nie używać osobistych informacji, słownikowych słów ani powtarzających się wzorców w hasłach.
  • Nie udostępniać haseł nikomu ani nie wysyłać ich przez niezabezpieczone kanały komunikacji.
  • Używać różnych haseł do różnych kont i zmieniać je regularnie.
  • Korzystać z menedżera haseł, który pomoże zapamiętać i wypełnić hasła automatycznie.
  • Włączać wieloskładnikowe uwierzytelnianie (MFA), które wymaga podania dodatkowego kodu lub potwierdzenia tożsamości przy logowaniu.
  • Unikać wpisywania haseł w miejscach publicznych lub podczas połączeń online, gdzie mogą być podsłuchane lub nagrane.
  • Używać klawiatury ekranowej lub wirtualnej.
  • Włączać tło muzyczne lub szum biały, który zakłóci dźwięk klawiatury i utrudni jego analizę.

Pamiętaj, że hasło jest kluczem do Twojego konta i Twoich danych. Nie pozwól, aby sztuczna inteligencja je skradła lub wykorzystała. Bądź świadomy i ostrożny, a będziesz bezpieczny w cyberprzestrzeni.


Powrót na stronę główną