Worldcoin: globalna sieć finansowa, cyfrowa tożsamość i dochód podstawowy za bycie człowiekiem

2023-07-28

urządzenie orb i wizualizacja aplikacji

©The Worldcoin Foundation


Worldcoin to projekt, który ma na celu stworzenie nowej globalnej sieci tożsamości i finansów, należącej do wszystkich ludzi na świecie. Pomysłodawcami Worldcoin są Alex Blania i Sam Altman, jeden z twórców ChatGPT. Worldcoin ma ambicje, aby zwiększyć możliwości ekonomiczne, zapewnić wiarygodne rozróżnianie ludzi od sztucznej inteligencji w internecie, umożliwić globalne procesy demokratyczne i pokazać potencjalną ścieżkę do dochodu podstawowego finansowanego przez AI.

Głównym celem projektu Worldcoin jest zapewnienie każdej osobie na ziemi wygodnego sposobu weryfikacji, że jest ona prawdziwym człowiekiem, a nie botem lub algorytmem AI. W zamian za to, użytkownicy otrzymują bezpłatny udział w cyfrowej walucie Worldcoin (WLD), która ma być uniwersalnym środkiem wymiany i wartości. Projekt zakłada, że każdy człowiek ma prawo do uczestnictwa w globalnej gospodarce cyfrowej i do korzystania z jej dobrodziejstw.

Światowa tożsamość cyfrowa - World ID

Aby otrzymać udział w Worldcoin, użytkownicy muszą najpierw uzyskać światową tożsamość cyfrową (World ID). Jest to unikalny identyfikator, który pozwala zweryfikować ludzką tożsamość, zachowując przy tym pełną prywatność. World ID nie zawiera żadnych danych osobowych ani biometrycznych użytkowników, a jedynie matematyczny dowód ich istnienia. World ID jest niezależny od jakiegokolwiek rządu lub organizacji i jest własnością użytkowników

Wprowadzenie w cyfrową walutę i World App

Worldcoin jest cyfrową walutą opartą na technologii blockchain, która ma być dostępna dla wszystkich ludzi na świecie. Użytkownicy mogą otrzymać swój bezpłatny udział w Worldcoin poprzez pobranie aplikacji World App, która jest pierwszym portfelem zgodnym z protokołem Worldcoin. Aplikacja umożliwia również rezerwację czasu na weryfikację poprzez urządzenie zwane “orb”. Po otrzymaniu World ID, użytkownicy mogą wysyłać i odbierać WLD za pomocą aplikacji lub innych portfeli zgodnych z protokołem.

Biometryczne uwierzytelnianie poprzez “orb”

Orb to biometryczne urządzenie weryfikacyjne, które skanuje tęczówkę oka użytkownika za pomocą lasera podczerwonego. Skanowanie trwa kilka sekund i jest bezpieczne dla oka. Orb nie przechowuje żadnych danych biometrycznych użytkownika, a jedynie generuje matematyczny dowód jego ludzkości i unikalności. Projekt Worldcoin planuje rozdystrybuować tysiące orbów na całym świecie, aby umożliwić dostęp do Worldcoin jak największej liczbie ludzi.

Ambicje związane z dochodem podstawowym (universal basic income)

Jednym z długoterminowych celów projektu Worldcoin jest pokazanie potencjalnej ścieżki do dochodu podstawowego finansowanego przez AI. Dochód podstawowy to pomysł, który zakłada zapewnienie każdemu człowiekowi regularnego i bezwarunkowego dochodu, wystarczającego do pokrycia podstawowych potrzeb życiowych. Twórcy projektu Worldcoin mają nadzieję, że poprzez rozdawanie WLD każdemu człowiekowi na ziemi, stworzą warunki do lepszego rozwoju osobistego, społecznego i gospodarczego.Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników

Twórcy projektu Worldcoin zapewniają, że dbają o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników. Twierdzą, że World ID nie zawiera żadnych danych osobowych ani biometrycznych użytkowników. Podobnie, orb nie przechowuje żadnych danych biometrycznych użytkowników, a jedynie generuje matematyczny dowód ich ludzkości i unikatowości. Worldcoin jest oparty na technologii blockchain, która ma zapewniać decentralizację, transparentność i odporność na cenzurę. Użytkownicy mają pełną kontrolę nad swoimi danymi i środkami i mogą wybierać, z kim i jak chcą się nimi dzielić. Jednak nie wszyscy są przekonani o skuteczności i wiarygodności tych rozwiązań. Niektórzy wątpią, czy orb jest naprawdę bezpieczny dla oka i czy nie może być zhakowany lub podmieniony. Inni obawiają się, że World ID może być wykorzystany do śledzenia lub dyskryminacji użytkowników.

Odbiór projektu Worldcoin w sieci

Projekt Worldcoin wywołał wiele reakcji i komentarzy w sieci. Niektórzy postrzegają go jako innowacyjny i odważny pomysł, który może przynieść wiele korzyści ludzkości. Inni krytykują go za jego ryzyko, niepraktyczność lub nieetyczność. Projekt Worldcoin jest z pewnością kontrowersyjny i budzi wiele emocji.

Powrót na stronę główną