OverflowAI - sztuczna inteligencja ułatwi życie programistom

2023-08-01

linijki kodu

OverflowAI to nowa inicjatywa Stack Overflow, która ma na celu wprowadzenie sztucznej inteligencji do platformy i dostarczenie bardziej zaawansowanych możliwości wyszukiwania dla programistów. OverflowAI ma być wsparciem dla programistów, pomagając im efektywniej i pewniej rozwiązywać problemy związane z kodowaniem.

Czy OverflowAI jest już dostępne komercyjnie?

OverflowAI nie jest jeszcze dostępne komercyjnie, ponieważ jest to projekt w fazie wczesnego rozwoju. Stack Overflow ogłosił OverflowAI 27 lipca 2023 roku na kongresie WeAreDevelopers w Berlinie, gdzie zaprezentował wstępne podglądy sześciu nowych funkcji i możliwości OverflowAI. Te funkcje i możliwości dotyczą zarówno publicznej platformy Stack Overflow, jak i produktu SaaS Stack Overflow for Teams, który umożliwia tworzenie i zarządzanie prywatnymi bazami wiedzy dla programistów i technologów. OverflowAI jest obecnie w fazie eksperymentalnej i testowej. Stack Overflow zaprasza programistów do zapisywania się na ograniczone programy alfa, które mają się rozpocząć pod koniec sierpnia 2023 roku. Programy alfa będą dotyczyć sześciu inicjatyw, które zostały zaprezentowane na scenie kongresu:

- Semantyczne wyszukiwanie: Umożliwi zadawanie pytań w naturalnym języku i otrzymywanie bardziej precyzyjnych i dopasowanych odpowiedzi na publicznej platformie Stack Overflow.

- Chatbot StackPlusOne: To narzędzie, które będzie działać w Slacku, dostarczając generatywne odpowiedzi, które będą korzystać z wiedzy zarówno z publicznej platformy, jak i z platformy Stack Overflow for Teams.

- Szybkie tworzenie baz wiedzy: Dla użytkowników Stack Overflow for Teams OverflowAI wprowadza także możliwość szybkiego tworzenia baz wiedzy. Dzięki mechanizmowi AI/ML będzie można skrócić czas tworzenia i weryfikacji zawartości wewnętrznych baz danych.

- Rozszerzenie dla Visual Studio Code: To narzędzie, które umożliwi programistom dostęp do zweryfikowanych treści zarówno z publicznej platformy, jak i z Stack Overflow for Teams. Dzięki temu programiści będą mieli dostęp do wartościowej wiedzy bez opuszczania swojego środowiska programistycznego. Rozszerzenie będzie także oferować funkcję generowania kodu na podstawie zapytań użytkownika.

- GenAI Stack Exchange: To nowa platforma, która będzie miejscem dla społeczności zainteresowanej sztuczną inteligencją i związanymi z nią zagadnieniami. Użytkownicy będą mogli zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące AI, a także dzielić się swoimi projektami i doświadczeniami.

- Enterprise knowledge ingestion: To funkcja, która umożliwi użytkownikom Stack Overflow for Teams importowanie istniejącej wiedzy z innych źródeł, takich jak Confluence czy GitHub, do swoich prywatnych baz danych. Aby zapisać się na programy alfa, należy odwiedzić stronę Stack Overflow Labs i wybrać interesujące nas funkcje lub możliwości.

Czy można z tego korzystać?

Tak, można korzystać z OverflowAI, jeśli zostaniemy wybrani do udziału w programach alfa. Programy alfa mają na celu zbieranie opinii i sugestii od programistów, którzy chcą wypróbować nowe funkcje i możliwości OverflowAI. Aby wziąć udział w programach alfa, należy spełnić pewne kryteria, takie jak: Być aktywnym użytkownikiem Stack Overflow lub Stack Overflow for Teams. Zgadzać się na udostępnianie danych i informacji zwrotnych dotyczących OverflowAI. Posiadać odpowiednie środowisko i narzędzia do testowania OverflowAI, takie jak Visual Studio Code, Slack, Confluence, GitHub itp. Jeśli zostaniemy zaakceptowani do programów alfa, otrzymamy dostęp do OverflowAI i będziemy mogli z niego korzystać w ograniczonym zakresie i czasie. Będziemy także proszeni o udzielanie opinii i sugestii dotyczących OverflowAI, które pomogą Stack Overflow ulepszać i rozwijać OverflowAI.

W jakiej fazie rozwoju jest OverflowAI?

OverflowAI jest w fazie wczesnego rozwoju i eksperymentowania. Stack Overflow planuje wprowadzać nowe funkcje i możliwości OverflowAI stopniowo i iteracyjnie, biorąc pod uwagę opinie i potrzeby społeczności programistów. Stack Overflow nie podał dokładnego terminu, kiedy OverflowAI będzie dostępne komercyjnie lub publicznie, ale zapowiedział, że będzie informować o postępach i aktualizacjach na bieżąco. OverflowAI jest ambitnym i innowacyjnym projektem, który ma na celu wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji do ułatwienia życia programistom i dostarczenia im wartościowych rozwiązań. Stack Overflow chce być liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji i oferować rozwiązania dla różnych sektorów i zastosowań. Stack Overflow chce także zachować zaufanie i uznanie społeczności programistów, która jest fundamentem jego sukcesu.
Stack Overflow deklaruje, że będzie stosować się do następujących zasad przy tworzeniu OverflowAI:

- Przyznawać autorstwo i cytować źródła treści generowanych przez sztuczną inteligencję.

-Nie podawać losowych lub nieprawdziwych informacji, ale opierać się na sprawdzonych źródłach, takich jak Stack Overflow czy GitHub.

-Nie zastępować społeczności Stack Overflow, ale wspierać ją i uzupełniać.

-Nie naruszać prywatności ani bezpieczeństwa użytkowników Stack Overflow.

-Nie wykorzystywać sztucznej inteligencji do celów nieetycznych lub nielegalnych.

Podsumowanie

OverflowAI to nowa inicjatywa Stack Overflow, która ma na celu wprowadzenie sztucznej inteligencji do platformy i dostarczenie bardziej zaawansowanych możliwości wyszukiwania dla programistów. OverflowAI ma być wsparciem dla programistów, pomagając im efektywniej i pewniej rozwiązywać problemy związane z kodowaniem. OverflowAI nie jest jeszcze dostępne komercyjnie, ponieważ jest to projekt w fazie wczesnego rozwoju. Stack Overflow zaprasza programistów do zapisywania się na ograniczone programy alfa, które mają się rozpocząć pod koniec sierpnia 2023 roku. Programy alfa będą dotyczyć sześciu inicjatyw, takich jak semantyczne wyszukiwanie, chatbot StackPlusOne, szybkie tworzenie baz wiedzy, rozszerzenie dla Visual Studio Code czy GenAI Stack Exchange. Aby wziąć udział w programach alfa, należy spełnić pewne kryteria, takie jak bycie aktywnym użytkownikiem Stack Overflow lub Stack Overflow for Teams, zgadzanie się na udostępnianie danych i informacji zwrotnych dotyczących OverflowAI oraz posiadanie odpowiedniego środowiska i narzędzi do testowania OverflowAI. Stack Overflow planuje wprowadzać nowe funkcje i możliwości OverflowAI stopniowo i iteracyjnie, biorąc pod uwagę opinie i potrzeby społeczności programistów Stack Overflow.

Powrót na stronę główną