CEO JPMorgan o roli sztucznej inteligencji w przyszłości finansów

2023-10-09

siedziba jpmorgan

© JPMorgan


W ostatnim wywiadzie dla Bloomberga, CEO JPMorgan, Jamie Dimon, odkrył swoją wizję przyszłości branży finansowej, napędzanej przez sztuczną inteligencję. Rozmawiał o potencjale, jaki drzemie w AI, który ma zdolność do przekształcania tradycyjnych procesów i wspierania ludzkich umiejętności. Jednocześnie wyraził pewne obawy związane z nadużyciem tej technologii przez przestępców w cyberprzestrzeni oraz podkreślił znaczenie ustanowienia regulacji, które zapobiegną takiemu nadużyciu.


AI w finansach: Rewolucja we wszystkich dziedzinach

Dimon nie krył swojego entuzjazmu wobec potencjału sztucznej inteligencji w przekształceniu każdego aspektu firmy. Od handlu i zabezpieczania przed ryzykiem po badania i wykrywanie błędów - AI, według niego, jest "żywym, oddychającym tworem", który zmienia tradycyjne procesy i uzupełnia ludzkie zdolności. Wspomniał również, że AI już teraz znajduje szerokie zastosowanie w obszarach takich jak zabezpieczanie przed ryzykiem na rynku akcji, generowanie pomysłów oraz w tworzeniu dużych modeli językowych.

Rola AI w przyszłości pracy

W kontekście trwającej debaty na temat wpływu sztucznej inteligencji na zatrudnienie, Dimon wykazał się pragmatyzmem. Przyznał, że AI zastąpi niektóre stanowiska pracy, ale podkreślił, że technologia zawsze prowadziła do przesunięć zawodowych i taka ewolucja jest naturalnym elementem postępu.

Bezpieczeństwo jako priorytet

Jednym z głównych zmartwień Dimona związanych z technologią AI jest jej potencjalne nadużycie przez hakerów. Podkreślił więc konieczność ustanowienia środków prawnych mających na celu zapobieganie nadużyciom AI.

Optymizm w obliczu wyzwań

Mimo tych obaw, Dimon pozostaje optymistą w kwestii pozytywnego wpływu AI na rynek pracy i społeczeństwo. Podkreślił korzyści płynące z innych przełomów technologicznych, które można dalej rozwijać przy użyciu AI.

"Twoje dzieci będą żyły do 100 lat i nie zachorują na raka dzięki technologii, a prawdopodobnie będą pracować tylko trzy dni w tygodniu. Technologia dokonała niesamowitych rzeczy dla ludzkości"
- powiedział Dimon.

JPMorgan jako przykład proaktywnego podejścia

Dimon przedstawił proaktywne podejście JPMorgan do potencjalnego przesunięcia zawodowego spowodowanego wdrożeniem AI. Wyraził zobowiązanie firmy do wsparcia pracowników, którzy mogą być dotknięci tym procesem, deklarując, że planuje przeniesienie ich do lokalnych oddziałów lub różnych funkcji w firmie.


Przyszłość finansów z AI na pokładzie

Podejście Jamiego Dimona wyraźnie podkreśla transformacyjną moc sztucznej inteligencji w kształtowaniu przyszłości finansów i innych branż. Jednak równocześnie podkreśla konieczność rozważenia, jak zminimalizować negatywne skutki, takie jak przesunięcia zawodowe. Jego wizja wskazuje, że AI ma potencjał do rewolucji, która może przynieść ogromne korzyści, ale również wymaga odpowiedniego nadzoru i regulacji, aby uniknąć nadużyć. Warto zatem śledzić, jak te idee wpłyną na przyszłość finansów i całego świata biznesu.

Źródło:
bloomberg.com/news/articles/2023-10-02/dimon-sees-ai-giving-a-3-1-2-day-workweek-to-the-next-generation?embedded-checkout=true

Powrót na stronę główną