Sam Altman, CEO OpenAI w Polsce!

2023-05-23

Sam Altman na konferencji w Warszawie

Sam Altman, CEO OpenAI, wziął dziś udział w dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie mówił o potencjale sztucznej inteligencji i jej wpływie na różne aspekty życia ludzi. Altman podkreślił, że sztuczna inteligencja nie zastąpi pracy ludzi, ale zwiększy ich produktywność i dostęp do niektórych zawodów. Zwrócił również uwagę na zagrożenia dla demokracji, jakie niesie ze sobą rozwój tej technologii. Altman pochwalił także polskich pracowników OpenAI, którzy stanowili aż 20% początkowego zespołu firmy. Wcześniej spotkał się z premierem Polski, aby omówić potencjał Polski jako ważnego gracza na rynku sztucznej inteligencji.


Sam Altman, CEO OpenAI, firmy odpowiedzialnej za stworzenie ChatGPT, uczestniczył w dyskusji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie omawiał, co czeka świat z powodu szybkiego rozwoju sztucznej inteligencji. Spotkanie z Altmanem prowadziła dziennikarka Sylwia Czubkowska, a także wzięli w nim udział polscy pracownicy OpenAI, Wojciech Zaremba oraz Szymon Sidor. IDEAS NCBR, ośrodek badawczo-rozwojowy w obszarze sztucznej inteligencji, był współorganizatorem spotkania.

Według Altmana, sztuczna inteligencja może wpłynąć na wszystkie aspekty życia ludzkiego, włącznie z pracą lekarzy i prawników, ale narzędzie to nie ograniczy ludzkiej kreatywności. Jednocześnie zwiększy dostęp do niektórych bardziej wyspecjalizowanych zawodów i podniesie poziom równości na świecie. Altman uważa, że sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla demokracji i musimy kontrolować jej rozwój. Altman szczególnie podkreślił rolę polskich pracowników w tworzeniu OpenAI, podczas gdy na początkowym etapie firmy aż 10 na 50 osób stanowili Polacy. Altman spotkał się także z premierem Polski, Mateuszem Morawieckim, aby omówić możliwości płynące ze sztucznej inteligencji i jak Polska może przodować w tej dziedzinie.

Szef OpenAI, podczas swojego wystąpienia na Uniwersytecie Warszawskim podkreślił, że sztuczna inteligencja będzie miała ogromny wpływ na życie ludzi i może przynieść wiele korzyści, ale też stwarza poważne zagrożenia, szczególnie dla demokracji. Warto jednak zwrócić uwagę na pozytywny wkład polskich pracowników w tworzenie OpenAI, co wskazuje na potencjał Polski w dziedzinie rozwoju inteligentnych technologii.