Skutki rozwoju sztucznej inteligencji: Wyzwania i zagrożenia

2023-05-26

Twarz kobiety poddana pomiarom biometrycznym przez ai

Rozwój sztucznej inteligencji rewolucjonizuje wiele dziedzin naszego życia, ale także wywołuje wiele kontrowersji w kontekście ekonomicznym, społecznym i etycznym. W tym artykule omówimy najważniejsze zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji, w tym utratę pracy, brak prywatności, ryzyko utraty kontroli i zastąpienie ludzkiej kreatywności. Dowiedz się, jak możemy reagować na te wyzwania i jakie kroki powinniśmy podjąć, aby uchronić się przed skutkami negatywnych aspektów rozwoju sztucznej inteligencji.
Bezrobocie
Jednym z największych zagrożeń wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji jest wzrost bezrobocia. Maszyny zasilane sztuczną inteligencją mogą zastąpić pracowników w wielu obszarach, począwszy od produkcji przemysłowej, poprzez transport aż do obsługi klienta. To stanowi zmianę w podejściu do pracy, które musi być w pełni zrozumiane i przewidziane. Można jednak odpowiednio planować i kształcić młodych ludzi w obszarach, które będą nadal wymagały pracy ludzkiej, takie jak twórczość czy spread internetowej. Władze państw powinny analizować stopniowe zmiany w strukturze rynku pracy i na bieżąco wprowadzać nowe formy szkoleń i wzmocnień programów socjalnych, które pomogą zminimalizować negatywne skutki dla zatrudnienia i samych ludzi. Innym sposobem na zmniejszenie zagrożenia dla rynku pracy jest powszechne stosowanie umów o pracę i ubezpieczenia związane z nowymi formami dającymi wynagrodzenie, takimi jak praca zdalna czy elastyczne zatrudnienie. Aby w pełni zrozumieć i przewidzieć wpływ AI na rynek pracy, konieczne są dalsze badania oraz rozwój polityk publicznych, które wspierają innowacyjne rozwiązania. Odpowiednie planowanie, kształcenie młodzieży i wdrażanie nowych form zatrudnienia to kluczowe elementy walki z problemem bezrobocia związanych z rozwojem sztucznej inteligencji.

Bezpieczeństwo cybernetyczne
Innym kluczowym zagrożeniem związanym z AI jest to, że ​​systemy te są podatne na ataki cybernetyczne. Przykłady ataków takich jak złośliwe oprogramowanie wykorzystujące AI (np. DeepLocker), fałszywe treści czyhające na rozwój technologii generowania tekstu (tzw. deepfake) czy też masowa produkcja spamu i phishingu z wykorzystaniem AI dowodzą, że ten rodzaj zagrożenia jest bardziej realny niż kiedykolwiek wcześniej. Aby temu zapobiec, konieczne jest podejmowanie działań na wielu poziomach. Przede wszystkim, firmy muszą zainwestować w bezpieczeństwo swoich systemów AI poprzez szkolenie i sensybilizację swoich pracowników, stosowanie narzędzi zabezpieczających oraz regularne aktualizacje oprogramowania. Niezależne zespoły powinny regularnie przeprowadzać audyty bezpieczeństwa i testy penetracyjne, by wychwytywać ewentualne luki. Na szerszą skalę, rządy powinny współpracować przy tworzeniu standardów bezpieczeństwa AI i wprowadzać regulacje, które będą nakładać wymagania na firmy działające w tym sektorze. W końcu, rozwijanie najbardziej skrajnych funkcji SI powinno być ściśle kontrolowane.

Zagrożenie prywatności
Korzystanie z urządzeń zasilanych sztuczną inteligencją, takich jak telewizory, smartfony czy smartwatche, umożliwia zbieranie i analizowanie naszych danych osobowych w celach reklamowych oraz badawczych. W miarę rozwoju sztucznej inteligencji, coraz większa ilość danych będzie zbierana i analizowana, co może prowadzić do naruszenia prywatności osób korzystających z urządzeń z AI. Ponadto, zastosowanie technologii rozpoznawania twarzy i głosu, które stają się coraz bardziej powszechne, stwarza ryzyko dla prywatności i wolności osobistej. Urządzenia te mogą przetwarzać nasze dane biometryczne bez naszej zgody, co może prowadzić do ich wykorzystania w nieodpowiedni sposób. Rozwiązaniem dla tego niebezpieczeństwa jest rozwijanie polityk prywatności i bezpieczeństwa w Internecie oraz kreowanie standardów zachowania w celu ochrony prywatności użytkowników. Zdecydowanie trzeba propagować ideę „Privacy by Design”, czyli ochrona prywatności w każdym procesie projektowania. Ponadto, konsumenci powinni być bardziej świadomi swoich praw w zakresie ochrony prywatności oraz umieć kontrolować i zarządzać swoimi danymi osobowymi. Firmy powinny stosować transparentne i odpowiedzialne podejście do gromadzenia danych i stosować odpowiednie zabezpieczenia w celu minimalizacji ryzyka naruszenia prywatności użytkowników. Manipulacja informacją
Kolejnym zagrożeniem, z którym musimy się zmierzyć, jest inwigilacja użytkowników oraz jej wykorzystanie w celu manipulacji informacją. Z automatycznego tagowania zdjęć na Facebooku, po filtry antyspołeczne, sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do manipulowania informacją w środowisku online. Przykłady takich działań obejmują wykorzystanie propagandy czy dezinformacji na masową skalę za pomocą chatbotów, ponieważ takie motywacje polityczne, mogą na przykład kłamać o danych statystycznych, przyczyniając się do budowania niewłaściwych zasad decyzyjnych. Takie zagrożenie dla źródeł informacji jest szczególnie problematyczne w obszarze cyberprzestrzeni, gdzie fake news'y i informacje manipulowane są coraz trudniejsze do odróżnienia od rzetelnych. W dzisiejszych czasach, agencje marketingowe i korporacje, starają się wykorzystywać dane użytkowników internetu do manipulowania reklamami w internecie czy też wprowadzając manipulującą informacją na próżno. Jednym z realnych sposobów na radzenie sobie z tym zagrożeniem, jest zwiększenie społecznej świadomości na temat manipulacji informacją i inwestycja w krytyczne myślenie społeczne. Należy zwracać uwagę na wiarygodne źródła informacji i krytycznie oceniać informacje, które są publikowane. Ponadto, coraz więcej narzędzi jest dostępnych do rozpoznawania fake newsów i dezinformacji, takich jak np. boty sprawdzające wiarygodność publikacji medycznych czy też policja internetowa, ktorzy sprawdzają publikacje w celu przeciwdziałania publikowaniu fałszywych informacji. Utrata kontroli
Następnym zagrożeniem związanym z rozwijającymi się systemami sztucznej inteligencji jest możliwość utraty kontroli nad tymi systemami. Uzyskanie pełnej autonomii przez AI może w przyszłości oznaczać, że ​​nie będziemy w stanie kontrolować ich decyzji. Przykładem mogą być systemy AI, które przeprowadzają ataki wojenne lub decyzje finansowe w sposób całkowicie samodzielny. Istnieje ryzyko, że zbyt duża ilość autonomii w systemach sztucznej inteligencji może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak awarie, manipulacje czy błędne decyzje. Ponadto, ludzie wciąż są bardziej wrażliwi na wątpliwe wartości moralne czy etyczne decyzje, które mogą mieć wpływ na nas wszystkich. Rozwiązaniem dla tego zagadnienia jest stosowanie jednego z wielu podejść do projektowania systemów sztucznej inteligencji, które będą uwzględniały różne formy kontroli i zabezpieczeń dla zachowania bezpieczeństwa w przypadku błędnych decyzji. Ponadto, budowanie etycznych zasad dla sztucznej inteligencji na poziomie globalnym oraz stosowanie autonomicznych systemów, które są w pełni zgodne z etycznie zasadami, stanowi dalszy krok w kierunku rozwoju sztucznej inteligencji, która jest bezpieczna dla ludzi. Zastąpienie ludzkiej kreatywności
Zastosowanie sztucznej inteligencji może mieć poważne konsekwencje dla twórczości artystycznej i intelektualnej. AI może być wykorzystywana do generowania muzyki, pisania esejów, tworzenia grafik, a nawet do projektowania produktów. Istnieje ryzyko, że z powodu autonomicznych systemów, twórczość ludzka zostanie zdominowana i zastąpiona przez systemy sztucznej inteligencji. Jednym z aspektów, których może dotyczyć to zagrożenie, jest utrata oryginalności i unikalności w sztuce i przemyśle kreatywnym. Tworzenie sztuki i produktów wymaga często kreatywności i wyobraźni, które są czymś, czego narzędzia sztucznej inteligencji mogą nie posiadać. Wskutek tego, tego typu sztuczna sztuka może być postrzegana jako nieprzystająca do autentycznego świata artystycznego czy też intelektualnego. Rozwiązanie dla tego zagrożenia jest tworzenie przestrzeni dla obu form sztuki – ludzkiej i sztucznej inteligencji – w oparciu o różne wnioski na temat sztuki i kreatywności. Można to osiągnąć poprzez stosowanie w twórczości sztucznej inteligencji sztuką inspirowaną i kreatywną, ale jednocześnie zachowującą oryginalność i unikalność, co pozwoli na równouprawnienie w dziedzinie sztuki i kreatywności. Uzależnienie od technologii
Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji wzrasta zależność od technologii, co jest związane z ryzykiem powstawania licznych zaburzeń i uzależnień. Wielu ludzi jest już uzależnionych od korzystania z technologii, w szczególności media społecznościowe oraz gry wideo. Możliwość ciągłego dostępu do internetu i systemów AI sprzyja stagnacji naszej aktywności umysłowej oraz może prowadzić do izolacji społecznej oraz zwiększających się problemów psychicznych. Ponadto, łatwi dostęp do wszelkiego rodzaju treści na internetowych platformach może nie tylko prowadzić do uzależnienia, ale również wywołać zniechęcenie do kontroli czasu spędzanego przed ekranem. Rozwiązaniem dla tego zagrożenia jest zwiększenie edukacji w obszarze zarządzania technologią, rozwijanie umiejętności korzystania z nowych narzędzi w pełni kontrolowaną i zdrową dla człowieka sposób, a także propozycje ograniczeń czasowych dla korzystania z Internetu. To także zadanie dla firm, aby częściej analizować i przyjrzeć się temu, jakie umiejętności my jako ludzie tracimy w naszym codziennym życiu. W społeczeństwie, powinniśmy propagować ideę zdrowego stylu życia i umiaru w korzystaniu ze sztucznej inteligencji i technologii. Dominacja SI nad ludzkością
Rozwój sztucznej inteligencji i towarzyszący mu wzrost mocy obliczeniowej wywołuje obawy dotyczące potencjalnej przewagi SI nad ludźmi. Gdyby systemy zasilane sztuczną inteligencją osiągnęły poziom, na którym są w stanie przewyższyć ludzką inteligencję, sprowadziłoby to poważne skutki dla przyszłości naszej cywilizacji. Domniemana dominacja SI nad ludźmi może powodować wiele niepokojów, takich jak utrata kontroli, niemożność przewidzenia decyzji podejmowanych przez systemy i możliwość naruszenia naszych podstawowych wartości. Jak wskazują eksperci, aby temu zapobiec, należy podjąć działania na zasadzie zapobiegawczej, czyli zastosować zasady etyczne i zagwarantować, że w każdym etapie rozwoju AI, ludzie będą mieli pełną kontrolę nad systemem. Naprawdę ważne jest, aby zwiększyć inwestycje w tworzenie bezpiecznej i etycznej SI. Rozwój AI powinien opierać się na przygotowaniu nowoczesnych narzędzi, które dodadzą etykę i wartości do jego systemów, na zasadzie koncepcji "ethics by design". Władze rządowe, narody i społeczeństwo powinni pracować razem, by opracowywać standardy i regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, które zagwarantują kontrolę nad systemem i zminimalizują ryzyko negatywnych skutków dla ludzi.
Podsumowanie
Rządy, korporacje i firmy powinny zrobić wszystko, aby zapobiec zagrożeniom związanym z rozwojem SI. Kroki jakie mogą podjąć to między innymi: ochrona przed cyberatakami, opracowanie skutecznej polityki ochrony prywatności, promowanie krytycznego myślenie w walce z dezinformacją, inwestowanie w edukację i szkolenia dla pracowników oraz ustalanie standarów etycznych dla rozwoju sztucznej inteligencji. Ponadto, ludzie jako jednostki powinni być świadomi swojego korzystania z technologii i dążyć do zdrowej równowagi między technologią a interakcją międzyludzką. Wszyscy - władze rządowe, narody i społeczeństwo - powinni współpracować, aby opracować standardy i regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, aby uniknąć możliwej dominacji sztucznej inteligencji nad ludźmi.